Ռոմանը eworld կազմակերպության հիմնադիր և գործադիր տնօրենն է։ eCommerce-ը նրա տարերքն է, իսկ վաճառքը ՝ արվեստը։ Ըստ նրա․ ” Հաջողության 80%-ը կարգապահությունն է, իսկ 20%-ը ոգեշնչումը”։